Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Thông tin liên hệ

1. Văn phòng Cục Lãnh sự

Điện thoại: (+84) 4 37993125
Email: cls.mfa@mofa.gov.vn

2. Phòng Di cư Quốc tế

Điện thoại: (+84) 4 37993256
Email: dcqt-cls@mofa.gov.vn

3. Phòng Pháp lý Lãnh sự

Điện thoại: + 84 4 37993420
Email: pl-cls@mofa.gov.vn

4. Phòng Xuất nhập cảnh

Điện thoại: (+84) 4 37993108
Email: xnc-cls@mofa.gov.vn

5. Phòng Quan hệ Lãnh sự

Điện thoại: (+84) 4 37993118
Email: qhls-cls@mofa.gov.vn

6. Phòng Lãnh sự ngoài nước

Điện thoại: (+84) 4 37992357
Email: lsnn-cls@mofa.gov.vn

7. Phòng Hợp pháp hóa Chứng nhận lãnh sự

Điện thoại: (+84) 4 37993416
Email: hph-cls@mofa.gov.vn

8. Phòng Bảo hộ Công dân và Pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Điện thoại: ((+84)) 4 37992364 / (+84) 4 38430470
Email: bhls-cls@mofa.gov.vn

9. Quỹ Bảo hộ Công dân và Pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài

Điện thoại: (+84) 4 38489064 / (+84) 4 37993135
Email: quybaohocongdan@mofa.gov.vn

10. Trung tâm tư vấn và Hỗ trợ lãnh sự

 
Email: tttv-@mofa.gov.vn

 

 

 

 


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn