Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Các Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở nước ngoài
CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG

1.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bom-bay (Ấn Độ)
Consulate General of Vietnam in Mumbai (India)

2.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bát-tam-bang (Campuchia)
Consulate General of Vietnam in Battambang (Cambodia)

3.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xi-ha-núc-vin (Campuchia)
Consulate General of Vietnam in Shihanoukville (Cambodia)

4.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-băng (Lào)
Consulate General of Vietnam in Luangprabang (Laos)

5.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xế (Lào)
Consulate General of Vietnam in Pakse (Laos)

6.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va-na-khét (Lào)
Consulate General of Vietnam in Savanakhet (Laos)

7.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka - Nhật Bản
Consulate General of Vietnam in Osaka (Japan)

8.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka - Nhật Bản
Consulate General of Vietnam in Fukuoka (Japan)

9.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pớt (Ô-xtrây-li-a)
Consulate General of Vietnam in Perth (Australia)

10.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xít-ni (Ô-xtrây-li-a)
Consulate General of Vietnam in Sydney (Australia)

11.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn-kèn (Thái Lan)
Consulate General of Vietnam in Khonkaen (Thailand)

12.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc)
Consulate General of Vietnam in Kunming (China)

13.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng-công (Trung Quốc)
Consulate General of Vietnam in Hongkong (China)

14.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh (Trung Quốc)
Consulate General of Vietnam in Nanning (China)

15.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu (Trung Quốc)
Consulate General of Vietnam in Guangzhou (China)

CHÂU ÂU

16.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt (Đức)
Consulate General of Vietnam in Frankfurt (Germany)

17.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ê-ka-tơ-rin-bua(Nga)
Consulate General of Vietnam in Ekaterinburg (Russia)

18.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vla-đi-ô-xtốc(Nga)
Consulate General of Vietnam in Vladivostok (Russia)

CHÂU MỸ

19.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hiu-xtơn (Hoa kỳ)
Consulate General of Vietnam in Houston - Texas

20.

Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Xan- phran-xi-xcô (Hoa kỳ)
Consulate General of Vietnam in San Francisco (USA)


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn