Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Nâng thời hạn cư trú miễn thị thực cho người mang hộ chiếu phổ thông việt nam hoặc Mi-an-ma nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh trên lãnh thổ nước còn lại.

Theo đó, công dân Việt Nam hoặc Mi-an-ma mang hộ chiếu phổ thông còn giá trị ít nhất 6 tháng được miễn thị thực nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh trên lãnh thổ nước còn lại trong thời gian không quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhập cảnh, trừ trường hợp nhập cảnh với mục đích lao động hoặc các hoạt động thương mại khác, thay vì mười bốn (14) ngày, không phân biệt mục đích nhập cảnh như trước đây.

Công dân một nước muốn nhập cảnh vào lãnh thổ của nước kia với mục đích tạm trú quá ba mươi (30) ngày hoặc với mục đích lao động hoặc các hoạt động thương mại khác, phải có thị thực được cấp bởi cơ quan có thẩm quyền của nước kia.

Ngoài ra, những quyền và nghĩa vụ khác của các Bên và người mang hộ chiếu phổ thông hai nước quy định tại Hiệp định miễn thị thực ký năm 2013 không có thay đổi./.


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn