Go Search
Cổng thông tin điện tử về công tác Lãnh sự - Bộ Ngoại giao > ChuyenMuc > Yêu cầu - Khuyến cáo - Cảnh báo của Cục Lãnh sự  

 CMS - Chuyên mục liên quan

  • Trên cơ sở các thông tin chính thức, các thông báo của Chính phủ các nước, các Tổ chức quốc tế, trên các phương tiện thông tin đại chúng Bộ Ngoại giao muốn đưa ra những cảnh báo, khuyến cáo, và yêu cầu để bảo vệ công dân Việt Nam khi ra nước ngoài cũng như đề ra các biện pháp ứng cứu kịp thời tại các khu vực không an toàn cũng như những vụ việc liên quan công tác bảo hộ.

    Yêu cầu” nhằm mục đích  dựa trên cơ sở nhưng thông tin có được qua các phương tiện thông tin đại chúng và nhằm bảo vệ lợi ích của công dân Việt Nam một cách nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả, Bộ Ngoại giao mong muốn chủ động phối hợp với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp các thông tin có được về địa điểm, nhân thân, hoàn cảnh của các trường hợp công dân Việt Nam xảy ra sự cố tại nước ngoài. Các thông tin chính xác do các bạn cung cấp sẽ tạo điều kiên thuận lợi trong việc phối hợp giữa các cơ quan liên quan Việt Nam, nước ngoài, bản thân đương sự và gia đình của họ,trong quá trình bảo hộ công dân Việt Nam trong các trường hợp khẩn cấp.

    Khuyến cáo” nhằm mục đích đề nghị công dân ta cần cân nhắc khi đi vào những khu vực nguy hiểm do ảnh hưởng của những bất ổn về mặt an ninh, trật tự xã hội cũng như tiềm ẩn những nguy cơ gây nguy hại cho con người. 

    Cảnh báo” nhằm mục đích đề nghị công dân Việt Nam không đi đến các khu vực đang diễn chiến tranh, khủng bố, thiên tai, dịch bệnh, … nếu không có nhiệm vụ khẩn cấp. Những khu vực đươc cảnh báo là nơi có mức độ nguy hiểm cao, ảnh hưởng đến tính mạng, sức khỏe con người.

 
Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn