Go Search
Cổng thông tin điện tử về công tác Lãnh sự - Bộ Ngoại giao > ChuyenMuc > 4. Cấp giấy phép nhập cảnh thi hài, hài cốt, tro cốt về việt nam  

 CMS - Chuyên mục liên quan

     
    Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
    Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
    Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn