Go Search
Cổng thông tin điện tử về công tác Lãnh sự - Bộ Ngoại giao > OneGatePages > HoSo > HoSo_HuongDanKhai_BNG  

Hệ thống đang trong quá trình thử nghiệm. Hiện tại chỉ áp dụng cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt
Hướng dẫn thủ tục: Đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Vui lòng đọc kỹ các thông tin hướng dẫn sau đây trước khai bắt đầu đăng ký trực tuyến: 
 
Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai. Những mục có dấu (*) không được bỏ trống.
 
Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin, bấm nút “Hoàn thành” để hệ thống tự động sinh ra tờ khai điện tử. Tải tờ khai điện tử về máy tính của mình.
Hệ thống cho phép bạn có thể lấy lại tờ khai đã đăng ký. Bạn nên ghi lại các thông tin “Số đăng ký” và “Mã xác thực” để sử dụng cho các lần tiếp theo bằng cách ghi chép hoặc nhập địa chỉ email để hệ thống tự động gửi thông tin về hộp thư của bạn.
 
Để đọc được tờ khai điện tử (dưới dạng file .pdf) vừa tải về, bạn cần có phần mềm Acrobat Reader hoặc các phần mềm tương đương. Kiểm tra lại nội dung và in tờ khai trên giấy A4.
 
Chuẩn bị hồ sơ: Ký vào tờ khai điện tử đã in (01 bản) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
 
Đến Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại để nộp hồ sơ.
Xem thông tin liên lạc của các Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài <Chọn nơi nộp hồ sơ
II.Đăng ký trực tuyến

Địa chỉ Email
Mã tra cứu cá nhân

Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn