Go Search
Cổng thông tin điện tử về công tác Lãnh sự - Bộ Ngoại giao > SupportPages > XinCongHam-Introduction  

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC CẤP CÔNG HÀM XIN THỊ THỰC NHẬP CẢNH, QUÁ CẢNH

Vui lòng đọc kỹ các thông tin hướng dẫn sau đây trước khai bắt đầu đăng ký trực tuyến:
 
Điền đầy đủ và chi tiết các thông tin vào mẫu tờ khai, không được bỏ trống.
 
- Sau khi đã điền đầy đủ các thông tin, bấm nút “Hoàn thành” để hệ thống tự động sinh ra tờ khai điện tử;
- Tải tờ khai điện tử về máy tính của mình;
Hệ thống cho phép bạn có thể lấy lại tờ khai đã đăng ký. Bạn nên ghi lại các thông tin “Số đăng ký” và “Mã xác thực” để sử dụng cho các lần tiếp theo hoặc nhập địa chỉ email để hệ thống tự động gửi thông tin về hộp thư của bạn.
 
Kiểm tra lại nội dung và in tờ khai trên khổ giấy A4. (Để đọc được tờ khai điện tử (dưới dạng file .pdf) vừa tải về, bạn cần có phần mềm Acrobat Reader hoặc các phần mềm tương đương.)
 
Ký vào tờ khai điện tử đã in (01 bản) và chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
 
Để hoàn tất thủ tục, đề nghị mang Tờ khai điện tử này cùng các hồ sơ, giấy tờ quy định đến Cục Lãnh sự (tại Hà Nội) hoặc Sở Ngoại vụ Thành phố Hồ Chí Minh (tại T.p Hồ Chí Minh) xin cấp Công hàm xin thị thực nhập cảnh, quá cảnh nước đến.
Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn