Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Ốm đau hoặc tai nạn ở nước ngoài

Cơ Quan Đại Diện có thể làm gì giúp bạn?

  • Giúp liên hệ với gia đình, người thân của bạn tại Việt Nam;
  • Giúp liên hệ với công ty bảo hiểm của bạn;
  • Giúp chuyển tiền từ gia đình, người thân ở Việt Nam để bạn thanh toán viện phí, thuốc men;
  • Đến thăm bạn trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được thông báo về việc bạn phải nằm viện và nếu viên chức lãnh sự thấy rằng việc viếng thăm là thích hợp với tình trạng sức khỏe của bạn và với điều kiện Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán đóng trụ sở tại cùng thành phố với bệnh viện nơi bạn đang điều trị.
  • Viên chức lãnh sự sẽ cân nhắc việc đến thăm bạn nếu bạn đã có gia đình, bạn bè có mặt cùng bạn hoặc bạn đi theo một tour chữa bệnh được thu xếp chu đáo từ trước;
  • Nếu bạn phải nằm viện do hậu quả của một vụ tấn công hoặc tội phạm gây ra, viên chức lãnh sự sẽ đến thăm bạn trong thời gian sớm nhất có thể;

Những việc Cơ Quan Đại Diện không thể giúp bạn :

  • Không thể trả tiền viện phí, thuốc men, mổ xẻ thay bạn hoặc không thể cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh cho bạn.
  • Không thể thường xuyên liên hệ hoặc đến thăm bạn, nếu bạn ra nước ngoài để chữa bệnh.

Nếu bạn cần sự giúp đỡ khẩn cấp, hãy khai theo đơn (download) hoặc cho người thân đang ở nước ngoài (download) để thông tin cho Cục Lãnh sự (theo địa chỉ email: cls.mfa@mofa.gov.vn) và các Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài biết yêu cầu và có các biện pháp giúp đỡ


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn