Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

Bị bắt, giam, giữ, bị tù ở nước ngoài

Bạn cần làm gì?

  • Bạn có thể yêu cầu được gặp viên chức lãnh sự của Việt Nam.
  • Cần chứng minh bản thân vô tội (nếu bị oan).

Cơ Quan Đại Diện có thể làm gì giúp bạn?

  • Đến thăm bạn để nghe bạn trình bày nguyện vọng.
  • Can thiệp nếu bạn bị oan sai.
  • Bảo hộ những quyền lợi chính đáng của bạn trong khi bị giam giữ, bị tù như : được đối xử nhân đạo, không bị tra tấn, đánh đập, nhục hình, ốm đau được chữa bệnh, xét xử phải có luật sư, phiên dịch tiếng mà bạn hiểu.
  • Cung cấp danh sách luật sư để bạn lựa chọn và tự ký hợp đồng thuê, trả tiền.
  • Thông báo cho gia đình, thân nhân trong nước biết về tình hình của bạn.
  • Cấp Thông hành cho bạn về nước khi mãn hạn tù.
  • Giúp chuyển tiền cho bạn để nộp tiền phạt, tiền thuê luật sư …từ người thân, bạn bè ở Việt Nam thông qua Qũy Bảo Hộ Công Dân.

Nếu bạn cần sự giúp đỡ khẩn cấp, hãy khai theo đơn (download) hoặc cho người thân đang ở nước ngoài (download) để thông tin cho Cục Lãnh sự (theo địa chỉ email: cls.mfa@mofa.gov.vn) và các Cơ quan Đại diện Việt Nam ở nước ngoài biết yêu cầu và có các biện pháp giúp đỡ


Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn