Go Search
 

 CMS - Chuyên mục liên quan

DANH MỤC CÁC HIỆP ĐỊNH VỀ TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP VÀ PHÁP LÝ GIỮA VIỆT NAM VÀ CÁC NƯỚC

DANH MỤC HIỆP ĐỊNH CHUYỂN GIAO NGƯỜI BỊ KẾT ÁN

STT

Tên nước

Tên điều ước

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

1

Anh

Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù

12/09/2008

20/09/2009

2

Hàn Quốc
(EN - VN)

Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù

29/05/2009

30/08/2010

3

Ô-xtơ-rây-li-a
(EN - VN)

Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù

13/10/2008

11/12/2009

4

Thái Lan
(EN - VN)

Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù và hợp tác thi hành án hình sự

03/03/2010

19/07/2010

5

Hung-ga-ri

Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù

16/09/2013

30/06/2017

DANH MỤC HIỆP ĐỊNH DẪN ĐỘ

STT

Tên nước

Tên điều ước

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

1

An-giê-ri

Hiệp định về dẫn độ

14/04/2010

Chưa có hiệu lực

2

Ấn Độ

Hiệp định về dẫn độ

 

 

3

Hàn Quốc
(EN - VN)

Hiệp định về dẫn độ

15/09/2003

19/04/2005

4

In-đô-nê-xi-a

Hiệp định về dẫn độ

27/06/2013

26/04/2015

5

Hung-ga-ri

Hiệp định về dẫn độ

16/09/2013

30/06/2017

DANH MỤC HIỆP ĐỊNH TƯƠNG TRỢ TƯ PHÁP

STT

Tên nước

Tên điều ước

Ngày ký

Ngày có hiệu lực

1

Ấn Độ

Hiệp định về tương trợ tư pháp về hình sự

8/10/2007

11/17/2008

2

An-giê-ri

Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự

14/04/2010

Chưa có hiệu lực

3

An-giê-ri
(VN - FR - AR)

Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại

14/04/2010

24/06/2012

4

Anh
(EN - VN)

Hiệp định về tương trợ tư pháp về hình sự

13/01/2009

30/09/2009

5

Ba Lan

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

22/03/1993

18/01/1995

6

Bê-la-rút
(RU - VN)

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự

14/9/2000

18/10/2001

7

Bun-ga-ri

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

3/10/1986

Đang có hiệu lực

8

Ca-dắc-xtan
(EN - VN)

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự

31/10/2011  Chưa có hiệu lực
9

Căm-pu-chia

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự

21/01/2013 Chưa có hiệu lực
10

Cu Ba

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình, lao động và hình sự

30/11/1984

Đang có hiệu lực

11

Đài Loan Trung Quốc

Thỏa thuận tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự và thương mại

12/4/2010

02/12/2011

12

Hàn Quốc

Hiệp định về tương trợ tư pháp về hình sự

15/09/2003

19/04/2005

13

Hung-ga-ri

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

18/01/1985

Đang có hiệu lực

14

In-đô-nê-xi-a

Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự

27/06/2013 22/01/2016
15

Lào

Hiệp định tương trợ tư pháp về dân sự và hình sự

06/07/1998

19/02/2000

 16

Liên Xô (Nga kế thừa)
(RU - VN)

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

10/12/1981

10/10/1982

 17

Mông Cổ

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự, gia đình và hình sự

17/04/2000

13/06/2002

 18

Nga
(RU - VN)

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự

25/08/1998

27/08/2012

19

Nga

Nghị định thư bổ sung Hiệp định tương trợ tư pháp về và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự

23/04/2003

27/07/2012

20

Pháp

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự

24/02/1999

01/05/2001

21

Tiệp Khắc (Séc và Xlô-va-ki-a kế thừa)

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về dân sự và hình sự

12/10/1982

16/04/1984

22

Triều Tiên

Hiệp định về tương trợ tư pháp trong các vấn đề dân sự và hình sự

04/05/2002

24/02/2004

23

Trung Quốc

Hiệp định tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và hình sự

19/10/1998

25/12/1999

24

U-crai-na

Hiệp định tương trợ tư pháp và pháp lý về các vấn đề dân sự và hình sự

06/04/2000

19/08/2002

25

ASEAN

Hiệp định ASEAN về tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự

29/11/2004

20/9/2005 (chỉ có hiệu lực giữa các nước đã phê chuẩn)

26 Tây Ban Nha 

Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự

18/09/2015 08/07/2017
27  Hung-ga-ri

Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực hình sự

16/03/2016 30/06/2017

Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn