Go Search
Cổng thông tin điện tử về công tác Lãnh sự - Bộ Ngoại giao > OneGatePages > HoSo > HoSo_InLaiToKhai_BNG  

Hệ thống đang trong quá trình thử nghiệm. Hiện tại chỉ áp dụng cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt

In lại Tờ khai


Hãy nhập thông tin xác thực để in lại Tờ khai.Mã tờ khai   
Mã chứng thực  


Đề nghị in và mang Tờ khai này cùng các giấy tờ quy định đến Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước sở tại để hoàn tất thủ tục đăng ký xin cấp, gian hạn, bổ sung.

Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn