Go Search
Cổng thông tin điện tử về công tác Lãnh sự - Bộ Ngoại giao > OneGatePages > HoSo > HoSo_TraCuu_BNG  

Hệ thống đang trong quá trình thử nghiệm. Hiện tại chỉ áp dụng cho Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt

Xem trạng thái xử lý hồ sơ

Nhập 'Mã số hồ sơ' và 'Mã chứng thực' để Tra cứu trạng thái xử lý hồ sơ
Mã hồ sơ
Mã chứng thực
Ví dụ: Mã hồ sơ: THCPT12000002, Mã chứng thực: 123456 ...
Bản quyền của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam
Copyright by Consular Department - Vietnam Ministry of Foreign Affairs
Địa chỉ: 40 Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội - Điện thoại: (+84 4) 3.7993125 - Fax: (+84 4) 3.8236928 - Email: cls.mfa@mofa.gov.vn